OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Archív

Kalendár závodov - Archív 

Kalendár KAP 2019
seriálu
 


 

 

aktualizované : 15.08.2019
 

Vyhlásenie víťazov 04.12.2019 Autokrosaréna Očkov

 

!!!  OZNAM pre jazdcov KAP 2019  !!!
 
Štartovné CZ - Přerov 80€
Štartovné Očkov/SK/, Jablonec/SK/, Dubňany/CZ/ 70€ 
 
Odôvodnenie zvýšenia štartovného:
Po jednaní s organizátormi jednotlivých dráh, či sa naďalej budú závody KAP konať, sa po dohode zvýšilo štartovné, aby boli pokryté náklady spojené so závodmi.
V prípade malej účasti jazdcov, má nárok organizátor dráhy zrušiť závod podľa uváženia.
Ak bude účasť jazdcov KAP-u nízka a štartovné nepokryje náklady jednotlivých dráh, KAP bude zrušený!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
 
 

Organizačný tím pre KAP 2018

AKA OČKOV                             http://autokrosarena.sk/  https://www.facebook.com/autokrosarenaockov/?fref=ts

AKA RADEČ                       http://www.akradec.cz/

AK Šluknov (AMK Přerov)                             http://www.a-autocross.cz/

Autocross JALMA Jablonec   https://www.facebook.com/Autocross-JALMA-Jablonec-595411747285602/?fref=ts

AMK Budmerice

JPRacing team

 

 

Priateľia,
keďže závod v Dubňanoch sa bohužiaľ z finančných dôvodov zrušil, tak sa ako náhrada pravdepodobne pôjde závod v Lučenci, ktorý vychádza na pôvodne plánovaný termín Přerova.

Nový usporiadateľ pracuje na dojednaný podmienok závodu.
31.08.2019 - 01.09.2019
KAP Lučenec ( dráha Fiľakovské Kľačany ).
http://sams-asn.sk/index2.php?mm=14&g1=1&g2=1&rok=2019&glu1=&glu2=&glu3=&glu4=&glu5=&glu6=&glu7=

V najbližšej dobe budete informovaný.

Ak príde k dohode, tak KAP sa pôjde ako súčasť Hobby-závodu popri MSR a SAP.

Je tam krásna široká a dlhá dráha osadená v pekne členitom prostredí. Niečo ako Přerov, len podstatne menšie prevýšenie.
Na dráhu síce z diváckeho hľadiska nieje úplný výhľad z jedného miesta, ale zase o to viacej je dráha zaujímavejšia s pohľadu jazdca a to je to hlavné. 
Veľa jazdcov sa tam už v minulosti chcelo ísť zviesť (niektory tam už aj boli a vyhrali), takže tento rok sa to neplánovanou náhodou pri danej zhode okolností podarilo a trafil sa aj termín.
Z finančného hľadiska bohužiaľ niesme schopný Vám tam zabezpečiť čisto závod KAP-u, ale búfam, že sa radi stretnete aj s novými jazdcami na novej dráhe.

Vieme, že je to dráha, ktorá je troška vzdialená od nás, ale možnože už túto šancu viacej nebude mať (ak neplánujete ísť majstrák), takže doporučujem ísť sa tam zviesť na toto Hobby-čko.
https://www.youtube.com/watch?v=aFTC4IuH50I&fbclid=IwAR2Ru9bBTcGK2waSdmuPeuYN7JgxYoSj8-CXeycE2DxM_6SotovTsHBLViE

 

14.08.2019

 

 

 

KAP          - karpatský autokrosový pohár                         https://karpatskyautokrosovypohar.wbl.sk/
SAP          - slovenský autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
RAP          - regionálny autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
MMM         - medzinárodné majstrovstvá moravy                http://www.amkivan.cz/
MAMČRA  - medzinárodné amatérske majstrovstvá českej republiky v autokrose   http://www.a-autocross.cz/
AB Design Cup -  autokros Žamberk (CZ)                             www.autokroszamberk.cz/

 


 

 
 
 
 

OZNAM PRE JAZDCOV🔊
1.pretek KAP - OČKOV - 18.05.2019
je presunutý kvôli nepriaznivému počasiu na termín ➡️ 25.05.2019.

      Kvôli povodniam bude aj druhý termín preplánovaný !      

     Náhradný termín  je 1.6.2019    

Zoznam prihlásených jazdcov zostáva naďalej aktuálny!

Ak sa však niektorí z jazdcov nemôže v náhradný termín zúčastniť preteku, prosíme aby sa odhlásil a zoznam bude aktualizovaný!
Ďakujeme za pochopenie 

KAP 2019 

 

13.3.2019 - upravený kalendár. Dátum 21.06 zmenený na 22.06

 

Závod 31.08.2019 v Přerove je oficiálne z technických príčin
zmenený na termín
14.09.2019


Závod 28.09.2019 v Dubňanoch nebude.
Ak sa vybavia potrebné povolenia, tak závod sa pôjde na inej novej dráhe.


 

 

 


aktualizované : 02.09.2018
    
( dodatočné riešenie schválenia závodu v Dubňanoch 20.10.2018 )
    ( závod v Budmericách je zrušený - pozemkové spory )

 

KAP 2018 

 

Termíny závodov KAP 2018
  Termín Organizátor Seriál Dráha
1. 05.05.2018 AKA Očkov KAP Očkov
2. 09.06.2018 AK Šluknov (AK Přerov) KAP + MAMČRA  Přerov (CZ)
3. 07.07.2018 AKA Očkov KAP ( Hodový závod ) Očkov
4. 21.07.2018 JPRacing team KAP + RAP (+pridružený SAP) Senica
5. 11.08.2018 Autocross JALMA Jablonec KAP ( Hodový závod ) Jablonec    (okr.Pezinok)
6. 01.09.2018 AK Šluknov (AK Přerov) KAP + MAMČRA + MČR Racer Buggy Přerov (CZ)
7. 15.09.2018 Autocross JALMA Jablonec KAP Budmerice    (okr.Pezinok)

8.

20.10.2018 AMS DRAKKAR KAP Dubňany (CZ)
9. 08.12.2018 AKA Očkov KAP (Mikulášsky závod ) Očkov

*

15.12.2018  Vyhodnotenie víťazov seriálu KAP 2018    Očkov
 
             
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
 
 

Organizačný tím pre KAP 2018

AKA OČKOV                             http://autokrosarena.sk/  https://www.facebook.com/autokrosarenaockov/?fref=ts

AK Šluknov (AMK Přerov)                             http://www.a-autocross.cz/

Autocross JALMA Jablonec   https://www.facebook.com/Autocross-JALMA-Jablonec-595411747285602/?fref=ts

AMK Budmerice

JPRacing team

 

 

 

KAP          - karpatský autokrosový pohár                         https://karpatskyautokrosovypohar.wbl.sk/
SAP          - slovenský autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
RAP          - regionálny autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
MMM         - medzinárodné majstrovstvá moravy                http://www.amkivan.cz/
MAMČRA  - medzinárodné amatérske majstrovstvá českej republiky v autokrose   http://www.a-autocross.cz/
AB Design Cup -  autokros Žamberk (CZ)                             www.autokroszamberk.cz/


 

 

 


aktualizované : 07.03.2017

 

KAP 2017 

 

Termíny závodov KAP 2017

      Termín

Organizátor

Seriál

Dráha

29. 04. 2017

AMS Drakkar KAP ( + Leštenky ) Dubňany (CZ)

13. 05. 2017

AKA Očkov KAP Očkov

03. 06. 2017

RCK Borský Mikuláš       KAP ( + Leštenky ) Borský Mikuláš

08. 07. 2017 

AKA Očkov KAP Hodový závod ) Očkov

22. 07. 2017

AK Žamberk  (AK Přerov) AB Design Cup + KAP
+ MAMČRA
Přerov (CZ)

05. 08. 2017

Autocross JALMA Jablonec KAP  Jablonec (okr.Pezinok)

  02. 09. 2017   

AK Šluknov (AK Přerov) MAMČRA + KAP

Přerov (CZ)

  30. 09. 2017   

AMS Drakkar KAP Dubňany (CZ)

  02. 12. 2017   

AKA Očkov KAP Mikulášsky závod ) Očkov
 
   09.12.2017        Vyhodnotenie víťazov seriálu KAP 2017               Očkov
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
 
 

Organizačný tím pre KAP 2017

AMS DRAKKAR                       http://www.amsdrakkar.cz/  https://www.facebook.com/AmsDrakkarPetrov/?fref=ts

AKA OČKOV                             http://autokrosarena.sk/  https://www.facebook.com/autokrosarenaockov/?fref=ts

RCK Borský Mikuláš                https://www.facebook.com/RallyCrossBM/

AMK PŘEROV                              http://www.a-autocross.cz/

AK Žamberk                           http://www.autokroszamberk.cz/ https://www.facebook.com/groups/162429800514873/?fref=ts

Autocross JALMA Jablonec   https://www.facebook.com/Autocross-JALMA-Jablonec-595411747285602/?fref=ts

 

 

 

 

KAP          - karpatský autokrosový pohár                         https://karpatskyautokrosovypohar.wbl.sk/
SAP          - slovenský autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
RAP          - regionálny autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
MMM         - medzinárodné majstrovstvá moravy                http://www.amkivan.cz/
MAMČRA  - medzinárodné amatérske majstrovstvá českej republiky v autokrose   http://www.a-autocross.cz/
AB Design Cup -  autokros Žamberk (CZ)                             www.autokroszamberk.cz/

 


 aktualizované : 07.03.2017

 

KAP 2017 

 

Termíny závodov KAP 2017

      Termín

Organizátor

Seriál

Dráha

29. 04. 2017

AMS Drakkar KAP ( + Leštenky ) Dubňany (CZ)

13. 05. 2017

AKA Očkov KAP Očkov

03. 06. 2017

RCK Borský Mikuláš       KAP ( + Leštenky ) Borský Mikuláš

08. 07. 2017 

AKA Očkov KAP Hodový závod ) Očkov

22. 07. 2017

AK Žamberk  (AK Přerov) AB Design Cup + KAP
+ MAMČRA
Přerov (CZ)

05. 08. 2017

Autocross JALMA Jablonec KAP  Jablonec (okr.Pezinok)

  02. 09. 2017   

AK Šluknov (AK Přerov) MAMČRA + KAP

Přerov (CZ)

  30. 09. 2017   

AMS Drakkar KAP Dubňany (CZ)

  02. 12. 2017   

AKA Očkov KAP Mikulášsky závod ) Očkov
 
   09.12.2017        Vyhodnotenie víťazov seriálu KAP 2017               Očkov
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
 
 

Organizačný tím pre KAP 2017

AMS DRAKKAR                       http://www.amsdrakkar.cz/  https://www.facebook.com/AmsDrakkarPetrov/?fref=ts

AKA OČKOV                             http://autokrosarena.sk/  https://www.facebook.com/autokrosarenaockov/?fref=ts

RCK Borský Mikuláš                https://www.facebook.com/RallyCrossBM/

AMK PŘEROV                              http://www.a-autocross.cz/

AK Žamberk                           http://www.autokroszamberk.cz/ https://www.facebook.com/groups/162429800514873/?fref=ts

Autocross JALMA Jablonec   https://www.facebook.com/Autocross-JALMA-Jablonec-595411747285602/?fref=ts

 

 

 

 

KAP          - karpatský autokrosový pohár                         https://karpatskyautokrosovypohar.wbl.sk/
SAP          - slovenský autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
RAP          - regionálny autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
MMM         - medzinárodné majstrovstvá moravy                http://www.amkivan.cz/
MAMČRA  - medzinárodné amatérske majstrovstvá českej republiky v autokrose   http://www.a-autocross.cz/
AB Design Cup -  autokros Žamberk (CZ)                             www.autokroszamberk.cz/

 


 

KAP 2016 

 

! ! ! POZOR ! ! !
14.07.2016 sa musela spraviť úprava v kalendáry.
Z technických dôvodov sa pretek v Sekulách tento rok nepôjde !
Avšak, aby sa tento termín nemusel vynechať, tak závod preberá AMS Drakkar z Petrova (CZ)
pretek sa pôjde na dráhe  Hodonín Pánov

 

Termíny závodov KAP 2016

      Termín

Organizátor

Seriál

Dráha

   10. 04. 2016

AMK IVAŇ

KAP + MMM

Přibice (CZ)

   07. 05. 2016

AKA OČKOV

KAP

Očkov (SK)

   28. 05. 2016

AMS DRAKKAR

KAP

Dubňany  (CZ)

   09. 07 .2016

 AKA OČKOV

KAP

Očkov (SK)

   23. 07. 2016

AMK GAJARY

KAP + MMM

Gajary (SK)

   27. 08. 2016

AMK PŘEROV

KAP+ MAMČRA

Přerov (CZ)

   17. 09. 2016

AMK SEKULE
AMS DRAKKAR

KAP

Sekule (SK) 
Hodonín Pánov (CZ)

   02. 10. 2016

AK LAUGARÍCIO TRENČÍN

KAP

Trenčín (SK)
príprava novej dráhy )

   30. 10. 2016

AMK IVAŇ

KAP + MMM

Přibice (CZ)

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pripravuje sa :   
                            
    10. 12. 2016              ACA Očkov   Voľný Mikulášsky závod
    17. 12. 2016              ACA Očkov   Vyhodnotenie víťazov seriálu
 
 
 

Organizačný tím pre KAP 2016

AKA OČKOV           http://autokrosarena.sk/

AMS DRAKKAR     http://www.amsdrakkar.cz/

AMK GAJARY       http://amkgajary.wbl.sk/

AMK PŘEROV       http://www.a-autocross.cz/

AMK SEKULE      http://www.amk-sekule.sk/

AMK IVAŇ              http://www.amkivan.cz/

AK LAUGARÍCIO TRENČÍN 

 

 

 

 

KAP          - karpatský autokrosový pohár                         https://karpatskyautokrosovypohar.wbl.sk/
SAP          - slovenský autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
RAP          - regionálny autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
MMM         - medzinárodné majstrovstvá moravy                http://www.amkivan.cz/
MAMČRA - medzinárodné amatérske majstrovstvá českej republiky v autokrose   http://www.a-autocross.cz/


 

 

KAP 2015 
 

18.-19 04.2015          Veľké Uherce      ( KAP + MAMČRA )

03. 05. 2015              Přibice                ( KAP + MMM )

06. 06. 2015              Očkov

27.-28.06.2015          Přerov                 ( KAP + MAMČRA )
                                  
sobota - hlavný závod, štart. 1500Kč (55€)
                                                         
 nedeľa - voľné jazdy pre členov týmov , poplatok 10€  

11. 07. 2015              Očkov

01. 08. 2015              Gajary

29. 08. 2015              Sekule

27. 09. 2015              Přibice                 ( KAP + MMM )
 
14. 11. 2015              Očkov   Vyhodnotenie víťazov seriálu
                                  prihlasovací formulár spustený
 


Závod KAP + MAMČRA sa pôjde ako jednodňový v sobotu 18.4.2015
a závod 
SAP+RAP sa pôjde ako jednodňový, ale v nedeľu 19.04.2015.
Toto prerozdelenie bolo nutné spraviť z organizačných dôvodu dvoch rôznych podujatí !

 

 

 

KAP          - karpatský autokrosový pohár                         https://karpatskyautokrosovypohar.wbl.sk/
SAP          - slovenský autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
RAP          - regionálny autokrosový pohár                         http://autokrosova-komisia.webnode.sk/
MMM         - medzinárodné majstrovstvá moravy                http://www.amkivan.cz/
MAMČRA - medzinárodné amatérske majstrovstvá českej republiky v autokrose   http://www.a-autocross.cz/

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecný náhľad do Autokrosového kalendára pre rok 2014

 


 

 

 

Kalendár 2014


autokrosového seriálu

Karpatský Autokrosový Pohár 2014

 

 

Kalendár 2013


autokrosového seriálu

Karpatský Autokrosový Pohár 2013

 

1. pretek KAP 2013       23.03.2013   Očkov

2. pretek KAP 2013       21.4.2013   Trenčín

3. pretek KAP 2013       22.06.2013   Gajary

4. pretek KAP 2013       11.08.2013   Očkov

5. pretek KAP 2013       13.10.2013   Gajary

6. pretek KAP 2013       10.11.2013   Trenčín

 07.12.2013   Očkov nebodovaný do seriálu KAP   Pretek ZRUŠENÝ !

Z organizačných dôvodov a väčšieho záujmu jazdcov sa schválilo :
 pretek KAP 7.12.2013 nebude bodovaný v seriály KAP 2013 !
Namiesto neho bude pretek 
11.8.2013 Hawaii Autokros - Očkov , ktorý bol pôvodne plánovaný ako voľný pretek. Teraz bude zmenený na bodovaný pretek v seriály KAP 2013 .

 


 

Vyhlásenie víťazov seriálu KAP 2013  

14.12.2013 v KD v Považanoch


Finančne budú ocenení prví traja z kategórie :

Juniori do 1600ccm 
do 1400 ccm

do 1600ccm
do 2000ccm
 4x4 + Open


1. umiestnený získa finančnú odmenu 200 eur
2. umiestnený získa finančnú odmenu 100 eur
3. umiestnený získa finančnú odmenu  50 eur

 

  

  

 

© 2013-2019 Všetky práva vyhradené.