Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Aktuálne

31.08.-01.09.2019

HOBBY AUTOKROS  
6.KAP 2019
Lučenec
(dráha Fiľakovské Kľačany) 

závod sa ide ako Vložený pretek (Hobby Autokros) spoločne s : Majstrovstvá Slovenska, Majstrovstvá Maďarska a Slovenský Autokrosový Pohár

 

 

Štartovné: 60€ (platí sa na administratívnom preberaní)

Program:
sobota   13:00 - 17:00 technické a administratívne preberanie vozidiel
nedeľa    od 08:00 tréning, rozjazdy, semofinále, finále a dekorovanie víťazov o 16:00

Oficiálna vývesná tabuľa: pod časomeračskou vežou

Jazdci KAP-u sa budú cez net prihlasovať do skupín "neviem, H1, H2, H3, H5" nasledovne :
"neviem" =     "A do 1400"
" H1 "      =    " A do 1600 "
" H2 "      =    " A nad 1600 "
" H3 "      =    " A Open " 
" H5 "      =    " B Open "

K úspešnému odoslaniu prihlášky je potrebné vyplniť všetky okienka prihlášky. V prípade, že do niektorého neviete čo napísať, tak vpíšte "bodku"
V prípade akýchkoľvek problémov s vypísaním a odoslaním prihlášky volajte : 0915 701 697   Viliam Bebej , ktorý Vám poradí. V prípade chybne vypísanej prihlášky Vás bude kontaktovať a chybu opravý.

 

Mapka
https://www.google.sk/maps/place/986+01+Fi%C4%BEakovsk%C3%A9+Kov%C3%A1%C4%8De-Fi%C4%BEakovsk%C3%A9+K%C4%BEa%C4%8Dany/@48.2904743,19.7428337,862m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4740082e45a9fbf3:0xa00f7d44d309570!8m2!3d48.2904504!4d19.7527721?hl=sk&authuser=0

Popis trate:
    Dĺžka trate: 1000 m
    Šírka štartu: 15 m
    Max. šírka: 18 m
    Min. šírka: 10 m

 

Prihlásenie sa na závod

do 30.08.2019 do 24:00 hod


Zoznam prihlásených jazdcov
 

Zvláštne ustanovenia k závodom

 

 

Hobby Autokros v Lučenci sa pôjde podľa pravidiel SAMŠ:
Za technické preberanie zodpovedá technický komisár zo SAMŠ-u a za vozidlo si zodpovedá každý jazdec, taktiež jazdec zodpovedá aj za svoj team.
Každý z KAP-u by mal vedieť ako má byť vozidlo pripravené a za tento stav si aj zodpovedať. V prípade zistenia nedostatkov bude jazdec upozornený na jednotlivé nedostatky, tak ako to býva aj na ostatných závodoch.
Avšak základné veci by mal mať každý v poriadku : rám, odpojovač batérie, riadne pripevnenú a zakrytú autobatériu aj s nádržou, funkčné zadné aspoň jedno obrysové svetlo a dve brzdové, pevne uchytenú sedačku a pásy, žiadne ostré hrany v dosahu vodiča, oká na ťahanie s farebnou šipkou na nárazníku, Vozidlo nesmie mať z vonkajšej strany karosérie žiadne ostré hrany, na oknách musia byť sklá, makrolony, alebo sitá. Treba si poriešiť aj tie chýbajúce zadné kapoty (alebo tam dať sitá), ...

Zúčastniť sa na závode majstráku bude určite pre každého jazdca KAP ďalšou dobrou skúsenosťou.

Bodovanie jazdcov z Hobby Autokrosu bude započítavané do seriálu KAP, avšak v KAP-kovom koncoročnom hodnotený budú body počítané podľa pravidiel seriálu KAP podobne ako z Přerova.
Skupina A do 1400 sa bude v prípade malého množstva prihlásených súťažiacich jazdiť spoločne so skupinou A do 1600, avšak do koncoročného hodnotenia budú mať započítané body každý do svojej skupiny. 

Elektrocentrála v depe:
Prenájom elektrocentrály do depa bude zabezpečený v prípade dostatočného množstva prihlásených jazdcov 1-2dni pred závodom.

 

Starší zostrih zónových závodov:
https://www.youtube.com/watch?v=aFTC4IuH50I&fbclid=IwAR2Ru9bBTcGK2waSdmuPeuYN7JgxYoSj8-CXeycE2DxM_6SotovTsHBLViE
 
 
 

Hlavný organizátor :
Združenie Grand Prix , Fiľakovská cesta , 984 01 Lučenec

Usporiadateľ a organizátor podujatia :
Jozef Vačko     0905 230 898    - riaditeľ preteku
Viliam Bebej    0915 701 697   - prihlášky a kontakt s jazdcami (SAMŠ)
Radek Cvečka 0904 260 174   - kontakt s jazdcami (KAP)

 


 

 

Priateľia,
keďže závod v Dubňanoch sa bohužiaľ z finančných dôvodov zrušil, tak sa ako náhrada pravdepodobne pôjde závod v Lučenci, ktorý vychádza na pôvodne plánovaný termín Přerova.

Nový usporiadateľ pracuje na dojednaný podmienok závodu.
31.08.2019 - 01.09.2019
KAP Lučenec ( dráha Fiľakovské Kľačany ).
http://sams-asn.sk/index2.php?mm=14&g1=1&g2=1&rok=2019&glu1=&glu2=&glu3=&glu4=&glu5=&glu6=&glu7=

V najbližšej dobe budete informovaný.

Ak príde k dohode, tak KAP sa pôjde ako súčasť Hobby-závodu popri MSR a SAP.

Je tam krásna široká a dlhá dráha osadená v pekne členitom prostredí. Niečo ako Přerov, len podstatne menšie prevýšenie.
Na dráhu síce z diváckeho hľadiska nieje úplný výhľad z jedného miesta, ale zase o to viacej je dráha zaujímavejšia s pohľadu jazdca a to je to hlavné. 
Veľa jazdcov sa tam už v minulosti chcelo ísť zviesť (niektory tam už aj boli a vyhrali), takže tento rok sa to neplánovanou náhodou pri danej zhode okolností podarilo a trafil sa aj termín.
Z finančného hľadiska bohužiaľ niesme schopný Vám tam zabezpečiť čisto závod KAP-u, ale búfam, že sa radi stretnete aj s novými jazdcami na novej dráhe.

Vieme, že je to dráha, ktorá je troška vzdialená od nás, ale možnože už túto šancu viacej nebude mať (ak neplánujete ísť majstrák), takže doporučujem ísť sa tam zviesť na toto Hobby-čko.
https://www.youtube.com/watch?v=aFTC4IuH50I&fbclid=IwAR2Ru9bBTcGK2waSdmuPeuYN7JgxYoSj8-CXeycE2DxM_6SotovTsHBLViE

 

14.08.2019


 

 

PŘEROV CUP / KLUBOVÝ ZÁVOD

PŘEROV  14. 09. 2019 
5. ZÁVOD KAP 2019
+
8. ZÁVOD RADEČ CUP 2019

 

 

PEPO OTEVŘENO OD PÁTKU !!!!!!!!!

HLUK VÝFUKŮ SE NEMĚŘÍ !!!!!!!

 
Prihlásenie na 5.závod KAP, ktorý sa bude konať dňa 14.09.2019 v Pŕerove, podľa podmienok organizátora danej dráhy!
 
 
 
 
 
Ak sa niekomu nepodarí zaregistrovať na závod v Přerově na stránke Radče, môže tak urobiť prostredníctvom e-mailu na- vlastimilmecar@gmail.com
 
 

Skupiny:

Do 1400ccm (A)
Do 1600ccm (B)
Nad 1600ccm (C)
S speciál (Speciál)
N do 1400ccm série (N1400)
N do 1400ccm série Junior (N1400J)
Škoda do 1400ccm (Š1400)
Mechanici (na konci závodu)
D1 Buggy 4x2
D2 Buggy 4x4
R1 Racer Buggy 160
R2 Racer Buggy 125
R3 Racer Buggy 250
Divize K KART
Divize Kc KARTcross

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akradec.cz/


 

 

 

 

03.08.2019

KAP SLOVAKIA JABLONEC 2019 
4.KAP
Jablonec 

 

 

 

mapka trate:
https://goo.gl/maps/L7PpjVfFMX2P3C2T7

Propozície k závodom

Prihláška (prihláška spustená)

Program:

02.08.2019 - Uzávierka prihlášok
 
03.08.2019
07:15 otvorenie sekretariátu
7:30 - 9:30 administratívne a technické preberanie
9:50 - 10:00 rozprava
10:00 
voľný tréning
Prvá rozjazda
Druhá rozjazda
Tretia rozjazda
Exhibičná jazda starých pánov MC Vištuk
Finále
Dekorovanie víťazov
 
Divízie, triedy:
A do 1400
A do 1600
A nad 1600
A OPEN
B OPEN
QUAD OPEN
 
Ženy sa môžu prihlásiť do skupiny Junior, alebo podľa zaradenia jednotlivých kubatúr.
 
Štartovné: 70€
 
Pneumatiky:
BLACKSTAR sú zakázané!
 
Administratívne preberanie vo vyhradenom čase: od 7:30 do 09.00 hod. Čas treba dodržať ! ! !
 
Depo:
V depe budú jazdci zoradený postupne tak ako prídu.
 
Čakací priestor:
Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy (ak sa včas neohlási s požiadavkou na krátke čakanie).
 
Znečisťovanie životného prostredia:
Každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli a pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi.
 
Tresty:
Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.
 
Protesty a odvolania:
Proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty.
 
Dychová skúška na alkoholu:
Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 06.07.2019 

 

Autokros Očkov KAP 2019 

v Autokrosaréna Očkov

 

Prihláška na: 06.07.2019 

Autokrosaréna Očkov   (areál v PD Očkov) 

 

 


 

 

PŘEROV CUP / KLUBOVÝ ZÁVOD

PŘEROV  22. 6. 2019 
2. ZÁVOD KAP 2019
+
4. ZÁVOD RADEČ CUP 2019

 

 

PEPO OTEVŘENO OD PÁTKU !!!!!!!!!

HLUK VÝFUKŮ SE NEMĚŘÍ !!!!!!!

 
Prihlásenie na 2.závod KAP, ktorý sa bude konať dňa 22.06.2019 v Pŕerove, podľa podmienok organizátora danej dráhy!
 
Představenstvo AK Radeč tím to žádá všechny jezdce, kteří se chtějí účastnit společného závodu AK Radeč a KAP v Přerově, aby se přihlásili do závodu na www.akradec.cz v sekci online registrace co nejdříve, a to nejpozději do 10.6.2019
 
 
 
Ak sa niekomu nepodarí zaregistrovať na závod v Přerově na stránke Radče, môže tak urobiť prostredníctvom e-mailu na- vlastimilmecar@gmail.com
 
 

Skupiny:

Do 1400ccm (A)
Do 1600ccm (B)
Nad 1600ccm (C)
S speciál (Speciál)
N do 1400ccm série (N1400)
N do 1400ccm série Junior (N1400J)
Škoda do 1400ccm (Š1400)
Mechanici (na konci závodu)
D1 Buggy 4x2
D2 Buggy 4x4
R1 Racer Buggy 160
R2 Racer Buggy 125
R3 Racer Buggy 250
Divize K KART
Divize Kc KARTcross

 

 

 

 

 

 

 


 

SEZNAM REGISTRACÍ

 

18. 05. 2019 25.05.2019   náhradný termín 1.6.2019

 

Autokros Očkov KAP 2019 

v Autokrosaréna Očkov

Prihláška na: 18.05.2019 25.05.2019   náhradný termín 1.6.2019

Autokrosaréna Očkov   (areál v PD Očkov) 


OZNAM PRE JAZDCOV🔊
1.pretek KAP - OČKOV - 18.05.2019
je presunutý kvôli nepriaznivému počasiu na termín ➡️ 25.05.2019.

      Kvôli povodniam bude aj druhý termín preplánovaný !      

 

Zoznam prihlásených jazdcov zostáva naďalej aktuálny!

Ak sa však niektorí z jazdcov nemôže v náhradný termín zúčastniť preteku, prosíme aby sa odhlásil a zoznam bude aktualizovaný!
Ďakujeme za pochopenie 

 

TOPlist